Privacy statement

Hotelbeatrix.nl is onderdeel van Hotel Beatrix in De Koog op Texel

Hotelbeatrix.nl besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hotelbeatrix.nl kan geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is.

Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Hotelbeatrix.nl.

Hotelbeatrix.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot transmissiefouten, en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Privacy Statement

Hotelbeatrix.nl, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Hotelbeatrix.nl legt gegevens over leden en deelnemers vast in een bestand, in het kader van haar dienstverlening, met als doel een kwaliteit dienstverlening te leveren.
Hotelbeatrix.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van activiteiten die op uw initiatief zijn gestart of waarvoor u gevraagd bent mee te doen. Tevens legt Hotelbeatrix.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, producten en andere speciale acties. Hierbij tracht Hotelbeatrix.nl rekening te houden met uw voorkeuren.

Onderstaande maakt duidelijk hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken:
• Gebruikers van onze websites op de hoogte houden van interessante producten en diensten.
• Het versturen van elektronische factuur aan de gebruikers.
• Het versturen van elektronische nieuwsbrieven (e-mails) aan de gebruikers.
• Het verlenen van service aan de gebruikers, zoals opnieuw verzenden van inlog gegevens voor de website of ondersteuning bij het gebruik van de website.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Hotelbeatrix.nl websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Cookies

Wanneer u de Hotelbeatrix.nl website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Hotelbeatrix.nl nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Hotelbeatrix.nl websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
• Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
• Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
• Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren. We delen niet bewust informatie met bedrijven zoals Google.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Hotelbeatrix.nl zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industrie standaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

Hotelbeatrix.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleer daarom regelmatig de privacy statement voor het privacy beleid van Hotelbeatrix.nl. Hotelbeatrix.nl is een product van Hotel Beatrix.

T: +31 222 327 744
E: info@hotelbeatrix.nl
Kamerstraat 45, 1796 AM De Koog (Texel)

Location

Hotel Beatrix’s central location makes it the ideal home base for exploring the island. As a Hotel Beatrix guest, you will receive a 10% discount on the rental of bicycles and e-bikes and a 15% discount on greens fees at De Texelse golf course. You can also park your car at our car park free of charge.

More about the location More

Facilities

Our hotel offers a cosy lounge where we serve our breakfast and is a great place to enjoy a drink after a fantastic day on the island.

  • Cosy lounge bar
  • Elaborate Texel breakfast
  • Chromecast in your room for streaming apps
  • Free parking at the hotel
  • 10% discount on bicycle and e-bike rentals
  • 15% discount off greens fees at De Texelse golf course
  • Vibrant Dorpsstraat is only 150 metres away
  • Walking distance from dunes, forests and the expansive North Sea beach
More about our facilities Our facilities